28 września 2021

Projekt Entrepreneurial Learning in Europe under Key Action 2, Strategic Partnership for School Education, Erasmus+ programme w Brukseli

Uczniowie Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku finalizują w tym roku ww. projekt.

Od ponad roku, pomimo pandemii wraz z uczniami z Niemiec, uczniowie ZSL-T w Kluczborku pracują online nad zakładaniem swoich start-upów, porównując działalność gospodarczą, legislacyjną w Polsce i Niemczech, uzgadniają wspólne stanowiska w kluczowych kwestiach.

Wymiana w Brukseli jest uwieńczeniem podejmowania różnych międzynarodowych inicjatyw i podnoszeniem umiejętności językowych. Uczestnicy uczą się doskonalenia krytycznego i strategicznego myślenia, poznają strategie  rozwiązywania problemów, rozwijają przedsiębiorczy sposób myślenia poprzez nabywanie innowacyjnych postaw, rozwijają kreatywne myślenie oraz odwagę do przedstawiania pomysłów i rozwiązań. Podnoszą również swoją świadomość kulturową i europejską, co na pewno będzie wartością dodaną projektu.