28 października 2022

Projekt „Kreatywna Polska”

Szanowni Państwo,

projekt „Kreatywna Polska” finansowany jest przez MEiN w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” a realizowany przez zespół z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Projekt ten skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek klas drugich szkoły podstawowej oraz dyrektorom szkół.

Program ma na celu rozwijanie kreatywności i wrażliwości międzykulturowej uczniów i uczennic. Projekt ma na celu poszerzenie swoich kompetencji oraz wsparcie rozwoju kreatywności i wrażliwości kulturowej swoich podopiecznych.

Nauczyciele po bezpłatnym szkoleniu z zakresu psychopedagogiki twórczości i otrzymaniu stosownych materiałów będą zaproszeni do wdrożenia treningu “Kompas Kreatywności” wśród uczniów. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie internetowej.

Oficjalna informacja na temat projektu została zamieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego:

O projekcie opowiada także krótki film.

Rekrutacja trwa do połowy listopada.