20 maja 2024

Projekt „Szkoła dostępna dla wszystkich (SDW)” „Accessible School for All” (ASA)

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli specjalistów w zakresie udzielania wsparcia dzieciom i uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także integrowania zróżnicowanego środowiska w klasie/szkole, z uwzględnieniem uczniów z doświadczeniem migracji.

Projekt pn. „Szkoła dostępna dla wszystkich” realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i UNICEF.
Projekt obejmuje część szkoleniową i część praktyczną.
Bezpłatne szkolenia oparte są na nowatorskiej koncepcji „uczenia się w działaniu” przeznaczone dla nauczycieli specjalistów. Zakres merytoryczny szkoleń dotyczy pracy uwzględniającej zróżnicowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
W części praktycznej projektu nauczyciele specjaliści prowadzą, w ramach swojej codziennej pracy, działania podczas których wdrażają rozwiązania metodyczne, diagnostyczne, dydaktyczne i terapeutyczne, określone jako „interwencje”.
Więcej informacji o projekcie w załączniku oraz na stronie organizatora.

 

Zał. Opis projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich”

Grafika projektu „Szkoła dostępna dla wszystkich”