7 listopada 2022

Projekty edukacyjne dla szkół Fundacji BOŚ – rok szkolny 2022/2023

Fundacji Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w projektach edukacyjnych prowadzonych w formie konkursów.

W projektach poruszane są ważne tematy, takie jak ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu czy zdrowe odżywianie.

 

Projekty skierowane do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

 

Projekty BOŚ

  • Zdrowo jem, więcej wiem – projekt o zdrowym odżywianiu dla zerówek (szkolnych i przedszkolnych) oraz klas 1-3 szkół podstawowych.
  • Postaw na Słońce – konkurs badawczy o odnawialnych źródłach energii dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
  • Filmeko – konkurs filmowy o tematyce ochrony środowiska dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
  • Akademia Fundacji BOŚ – konkurs grantowy dla grup młodzieżowych oraz studenckich kół naukowych działających na rzecz ochrony środowiska.