25 maja 2018

Prośba o niezwłoczne zgłoszenie zapotrzebowania na podręcznik Niko 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

Na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej, prosimy o pilne (najpóźniej do 28 maja 2018 r.) zgłoszenie zapotrzebowania na podręcznik Niko 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej (wg zał. tabeli).

W związku z realizacją zadania dotyczącego dofinansowania podręczników przeznaczonych dla uczniów deklarujących przynależność do niemieckiej mniejszości narodowej, prosimy o pilne (najpóźniej do 28 maja 2018 r. ) zgłoszenie zapotrzebowania na podręcznik Niko 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej, Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o. do kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym, dopuszczony do użytku szkolnego w 2018 r. (nr ewidencyjny w wykazie 776/3/2018).

W informacji, obok zapotrzebowania na ww. podręcznik, prosimy o wskazanie liczby uczniów objętych nauczaniem języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej na poziomie klasy III szkoły podstawowej oraz liczby nauczycieli prowadzących zajęcia z ww. zakresu (wzór tabeli w załączeniu).

W przypadku dodatkowego, w stosunku do lat ubiegłych, zapotrzebowania na podręczniki Niko 1, nr ewidencyjny w wykazie 776/1/2016 i Niko 2, nr ewidencyjny w wykazie 776/2/2017, uprzejmie proszę o wskazanie liczby brakujących egzemplarzy tych podręczników wraz z uzasadnieniem konieczności zwiększenia stanu liczebnego tych tytułów w bibliotece (dodatkowa tabela).

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej i przesłanie informacji  w podanym terminie na adres tswiderska@kuratorium.opole.pl

Wzór tabeli – Niko 3 (+dodatkowa tabela na Niko1 i Niko 2)