28 czerwca 2022

Prośba o wypełnienie ankiety

Mając na uwadze rozwój edukacji Opolski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą do nauczycieli o wypełnienie ankiety badawczej.

Ankieta jest przygotowana przez magistranta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który prowadzi badania w ramach pracy magisterskiej z zakresu wpływu pandemii na dobrostan nauczycieli.

Celem sondażu jest zebranie informacji dotyczących stanu dobrostanu nauczycieli w tym trudnym czasie. Odpowiedzi pozwolą określić poziom szczęścia pracowników oświaty, jak również mogą wskazać sposoby, by wspomniany dobrostan utrzymać.

Wyniki przeprowadzonych badań służyć będą poszerzeniu wiedzy, jak i świadomości w tym obszarze, co finalnie powinno odbyć się z korzyścią nie tylko dla nauczycieli ale i dla uczniów.

Badania mają charakter poufny i anonimowy. Żadne informacje uzyskane w wyniku badań nie zostaną powiązane z danymi osobowymi i posłużą wyłącznie celom naukowym.

Osoba prowadząca badania został uwierzytelniona.

 

link do ankiety: https://forms.gle/EGTprzm1whjPe64E9