26 marca 2021

Protokół z części pisemnej etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim – edycja 2020/2021.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami etapu pisemnego Konkursu.

Protokół z części pisemnej etapu wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim –
edycja 2020/2021.

Przypominamy, iż część oratorska etapu wojewódzkiego przeprowadzona będzie zdalnie
12.04.2021 r. godz. 10.00 – na platformie TEAMS. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane
Uczestnikom przez dyrektorów szkół.