16 stycznia 2023

Przedłużenie terminu składania prac w konkursie „Polska – Węgry. Historia Przyjaźni”

Informujemy, że Organizatorzy drugiej edycji konkursu „Polska-Węgry. Historia Przyjaźni” wydłużyli termin
składania prac do dnia 31 stycznia 2023 r. 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej MEiN.