25 stycznia 2023

Przedłużenie terminu składania sprawozdań Laboratoria Przyszłości

Informujemy, że termin składania sprawozdań z realizacji programu Laboratoria Przyszłości został przedłużony do 6 lutego 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji programu w 2022 r. składają wszystkie organy prowadzące samorządowe szkoły podstawowe.

Sprawozdania składa organ prowadzący osobno dla każdej ze szkół. Jedno sprawozdanie przypada na jedną szkołę (przykład: jeśli organ prowadzi trzy szkoły – powinien złożyć trzy sprawozdania).

UWAGA! Obowiązek przekazania informacji o realizacji programu w 2022 r. dotyczy również tych organów/szkół, które całość wsparcia wykorzystały w 2021 r. i złożyły sprawozdanie z realizacji programu w 2021 r.

Sprawozdania można składać wyłącznie drogą online

Szczegółowe informacje: www.gov.pl/laboratoria/sprawozdanie-2022

Źródło: Centrum GovTech