4 lutego 2021

Przedszkole Publiczne nr 59 w Opolu otrzymało Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie

PP nr 59 jest pierwszym przedszkolem w Opolu i trzecim w województwie, które otrzymało to wyróżnienie.

Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o nadaniu Przedszkolu Publicznemu nr 59 w Opolu Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie.

Przyznanie Certyfikatu dowodzi, że placówka pracuje zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie, a także stanowi wyraz uznania za dotychczasowe osiągnięcia, będące wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.

Posiadanie tytułu stanowi wyróżnienie, które zobowiązuje kadrę do tworzenia warunków sprzyjających dobremu samopoczuciu członków społeczności przedszkolnej, podejmowaniu działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia oraz życzymy dalszych sukcesów.

Przyznanie Krajowego Certyfikatu „Przedszkole Promujące Zdrowie” dla PP59 w Opolu - Dzieci z PP59 w Opolu w wieku 4-5-6 lat ubrane w jednakowe stroje – białe bluzki, trzymające logo placówki oraz Przedszkola Promującego Zdrowie. Za dziećmi stoją 3 nauczycielki wraz z dyrektorem – koordynatorem programu, eksponującym zdobyty certyfikat PPZ oraz 3 pracowników administracyjno-obsługowych.

 

Przedszkolny festiwal piosenki o zdrowiu. Dziesięcioro przedszkolaków w wieku 4-5-6 lat podczas występów artystycznych wykonuje piosenkę „Zdrowy przedszkolak” .