5 sierpnia 2020

Przypomnienie o konieczności zgłaszania do SIO informacji o liczbie uczniów wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych

MSWiA przypomina, że termin zgłaszania ww. uczniów, dla których szkoły organizują dodatkowe zadania edukacyjne, upływa 30 września 2020 roku.

Jednocześnie prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność zgłaszania do SIO uczniów pochodzenia romskiego, gdyż ich liczba zawarta w Systemie Informacji Oświatowej  w ostatnich latach wyraźnie spadła.

W konsekwencji ogranicza to środki jednostek samorządu terytorialnego przeznaczane m.in. na zatrudnianie asystentów edukacji romskiej, których liczba również w ostatnich latach uległa zmniejszeniu. W kolejnym programie integracji Romów, planowanym na lata 2021-2030, kwestia zatrudnienia i pracy asystentów edukacji romskiej będzie jednym z priorytetów.