21 maja 2021

Przypomnienie o możliwości wyrażenia swojego zdania w sprawie konsultacji reformy Stypendium Prezesa Rady Ministrów

„Chcemy patrzeć nie tylko na oceny w procesie rekrutacyjnym, ale też na zainteresowania i doświadczenie społeczne – to bardzo wartościowe.”

– Prezes Rady Ministrów.

Uprzejmie przypominamy, że na stronie internetowej  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nadal istnieje możliwość  zgłoszenia pomysłów na  nowe dostosowanie  zasad przyznawania Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

Obecnie Stypendium przeznaczone jest w większości dla tych uczniów, którzy osiągają najwyższe wyniki w nauce. Funkcjonujące zasady przyznawania Stypendium nie uwzględniają innowacji wprowadzonych w systemie edukacji, które wpływają na zmianę podejścia do rozwoju ucznia.

W organizowanym  projekcie organizatorzy chcą zidentyfikować potrzeby młodzieży XXI wieku oraz docenić ich działalność poza szkołą. W ramach konsultacji społecznych zapraszają uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych – aby wyrazili swoją opinię na  temat nowych zasad przyznawania Stypendium.