4 października 2021

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2021 r.

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, w województwie opolskim organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły złożyły 34 wnioski o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek i wyposażenia bibliotek.

Wnioski dotyczyły 38 placówek wychowania przedszkolnego oraz 48 bibliotek szkolnych. W roku 2021 województwo opolskie z rezerwy celowej poz. 56 z przeznaczeniem na realizację programu, otrzymało kwotę 257 723,00 zł.

Komisja powołana postanowieniem Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2021 r. r. dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, dotyczącego wspierania w latach 2021 – 2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych i wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych. W ramach limitu przyznanych środków do udzielenia wsparcia zakwalifikowano wnioski 30 placówek wychowania przedszkolnego oraz 26 bibliotek szkolnych.

 

Załączniki (pliki w formacie PDF w języku polskim):

Wnioski placówek wychowania przedszkolnego objęte dofinansowaniem w 2021 r

Wnioski szkół objęte dofinansowaniem w 2021 r