9 marca 2022

Przyznane dofinansowania w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w 2022 r.

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, w województwie opolskim organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły złożyły 85 wniosków o udzielenie wparcia finansowego na zakup książek i wyposażenia bibliotek.

Wnioski obejmowały 412 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych z terenu województwa opolskiego.

Komisja powołana postanowieniem Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2021 r. r. dokonała oceny złożonych wniosków. Ocenie podlegały dane i informacje zawarte we wnioskach, o których mowa w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, dotyczącego wspierania w latach 2021 – 2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych i wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

W wyniku weryfikacji formalnej wniosków, zespół stwierdził, że:

 

1.Wpłynęło 178 wniosków placówek wychowania przedszkolnego,

– 161 wniosków spełniało wymagania formalne i podlegało ocenie,

– 5 wniosków nie spełniało wymagań formalnych,

– 12 wniosków było objętych dofinansowaniem w 2021 r.

 

  1. Wpłynęło 234 wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych,

– 230 wniosków spełniało wymagania formalne i podlegało ocenie,

– 3 wnioski zawierały błędy formalne,

– 1 wniosek był objęty dofinansowaniem w 2021 r.

 

Z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26 z przeznaczeniem na realizację w 2022 r. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3 dla województwa opolskiego przyznano środki w wysokości 868 925,00 zł. W ramach tego limitu do dofinansowania komisja zakwalifikowała wnioski 114 placówek wychowania przedszkolnego, które uzyskały od 92 – 100 pkt. oraz 66 szkół i bibliotek pedagogicznych, które uzyskały od 93 – 100 pkt.

 

  1. Wnioski placówek wychowania przedszkolnego objęte dofinansowaniem.
  2. Wnioski szkół i bibliotek pedagogicznych objęte dofinansowaniem.
  3. Pozostałe punktowane wnioski placówek wychowania przedszkolnego
  4. Pozostałe punktowane wnioski szkół i bibliotek pedagogicznych.
  5. Wnioski placówek wychowania przedszkolnego i szkół, które nie spełniły wymagań formalnych.
  6. Wnioski dofinansowane w 2021 r. i złożone ponownie.