7 kwietnia 2021

Publikacja pt. „Raport Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczący zatruć środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną w Polsce za 2020 rok”

Opracowanie zawiera szczegółowe analizy bieżącej sytuacji na tle lat ubiegłych oraz informacje na temat zgonów mogących mieć związek z zażyciem środków zastępczych i/lub nowych substancji psychoaktywnych.

Materiał dostępny jest wyłącznie w formie elektronicznej i został zamieszczony na stronie internetowej GIS. Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu.