1 czerwca 2023

Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie. Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020–2022”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem  Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

„Jak wspierać młodzież w niestabilnym świecie. Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego po trudnych latach 2020–2022”.

Publikacja licząca 340 stron zawiera 62 konkretne wnioski i 33 praktyczne rekomendacje oparte na wynikach badań przeprowadzonych w latach 2021-2022 wśród ponad 80 000 uczniów, rodziców i nauczycieli.

W publikacji wykorzystane zostały m.in. wyniki badań realizowanych przez Instytut profilaktyki Zintegrowanej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Raport.