14 lipca 2017

„Raport z monitoringu zawodów deficytowych, nadwyżkowych i w równowadze za 2016 r.”

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu raportem z monitoringu zawodów deficytowych, nadwyżkowych i w równowadze za 2016 r.

Szczegółowe informacje.