5 lutego 2024

„Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży opieki zdrowotnej”.

Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w warsztatach online nt. „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży opieki zdrowotnej”.

Warsztaty online odbędą się 12 lutego 2024r.

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli realizujących kształcenie w zawodach, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, którzy realizują zadania związane z kształceniem w zawodach branży opieki medycznej.

Celem jest upowszechnienie kultury uczenia się przez całe życie, nastawionej na zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w sferze prywatnej, w życiu społecznym i zawodowym.

Warsztaty online odbędą się za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Elektroniczny formularz rejestracji