9 kwietnia 2021

Realizacja Rządowego programu „Aktywna tablica” w roku 2021

Szanowni Państwo,informujemy, że trwają prace nad nowelizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” w roku 2021.

Wobec powyższego, dotychczas stosowane formularze wniosków nieaktualne.Niezwłocznie po zakończeniu prac nad nowelizacją Rządowego programu „Aktywna tablica” w roku 2021, aktualne informacje będą opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu w zakładce Programy i projekty/Aktywna Tablica