28 września 2022

Regulamin LV Małej Olimpiady Matematycznej w roku szkolnym 2022/2023

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin LV Małej Olimpiady Matematycznej w roku szkolnym 2022/2023

Załącznik nr 4 – zgoda nauczyciela

Załącznik nr  5 – karta uczestnika

Załącznik nr 5a – karta uczestnika pełnoletniego