9 stycznia 2019

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Księciu Janie Dobrym –edycja 2018/2019.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Księciu Janie Dobrym.

Regulamin konkursu.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy.

Załącznik nr 2 – Zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia na udział w konkursie.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w konkursie.