10 października 2019

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Księciu Janie Dobrym –edycja 2019/2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Księciu Janie Dobrym.

Regulamin,

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy,

Załącznik nr 2 – Zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia na udział w konkursie.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w konkursie.