2 grudnia 2019

Rekrutacja do pilotażowego programu Szkoła dla innowatora.

Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna rekrutację do pilotażowego programu Szkoła dla innowatora.

Pilotaż zostanie przeprowadzony w 20 szkołach podstawowych, w których zostanie wdrożony system nauczania kompetencji proinnowacyjnych w oparciu o narzędzia i metody opracowane w ramach projektu.

Rekrutacja do projektu rusza 3 grudnia i potrwa do 13 grudnia.

W projekcie weźmie udział 20 szkół – w każdej z nich działaniami objęta będzie jedna klasa VII wraz z jej nauczycielami oraz dyrekcją szkoły. Wsparcie otrzymane w projekcie – szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrekcji, doposażenie pracowni oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów – pozwolą wypracować metody i formy pracy, które umożliwią rozwój kompetencji proinnowacyjnych młodych ludzi.

 

W celu zgłoszenia szkoły należy wypełnić formularz online.

 

Zapraszamy również na webinarium poświęcone rekrutacji, które odbędzie się w czwartek 5 grudnia o godzinie 15.00. W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania pytań na żywo.

 

Szkoła dla innowatora – to trzyletni projekt pilotażowy prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem WIS z Radowa Małego, Szkołą Edukacji Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, Deloitte oraz Zwolnionymi z Teorii.

Inicjatorami projektu są Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Informacja o projekcie na stronie internetowej CEO