20 grudnia 2022

Rozliczenie dotacji Aktywna tablica 2022

Szanowni Państwo

 

Pod poniższym linkiem można pobrać formularz rozliczenia wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2022 roku na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i/lub narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

https://kuratoriumopolepl-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/mwasowski_kuratorium_opole_pl/EUGPl6vLeFVEkABG34SeOQsBmNzbCOkPbFlrPod2qYpTDw?rtime=Z7w074bi2kg

Rozliczenie, wraz z zestawieniem wydatków należy złożyć do dnia 15-01-2023 r. do Opolskiego Kuratora Oświaty (osobiście, pocztą tradycyjną lub elektronicznie poprzez ePuap – plik musi być opatrzony podpisem elektronicznym) – liczy się data pływu do Kuratorium Oświaty w Opolu.