28 października 2019

Rozpoczęła się rekrutacja do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki

Nabór do Dziecięcej Rady Programowej Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie do 30 listopada 2019 r.

Dziecięcą Radę Programową będzie tworzył 12-osobowy zespół dzieci z całej Polski w wieku 7-14 lat, które będą wybierane na zasadzie rekrutacji. Dodatkowymi członkami będą 3 najbardziej zaangażowane osoby z drugiej kadencji Rady Programowej, które zgodnie z regulaminem, zostaną nominowane przez Organizatora przedsięwzięcia.

Przeprowadzenie tegorocznego naboru przewidziano na 30 listopada. Komisja wybierająca Radę będzie brać pod uwagę: średnią ocen (min. 4,5), szczególne zainteresowania, a także osiągniecia i aktywność. Rada będzie powoływana na okres 12 miesięcy, a podczas jej kadencji przewidziano minimum trzy spotkania z pracownikami Europejskiego Centrum Bajki.

ECB do 30 listopada przeprowadzi rekrutację dotyczącą naboru do Dziecięcej Rady Programowej i wyłoni 12-osobowy zespół najzdolniejszych uczniów z całej Polski. Zgłoszenia można przesyłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub na adres e-mail: oferta@pacanow.eu   Osoba do kontaktu: Beata Krokosz, tel. 41 376 50 88 wew. 23