25 sierpnia 2021

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Szanowni Państwo,

informujemy,  że 24 września 2021 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1548). Zmiany zostały dokonane w załączniku nr 6 tj. Karcie  kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”.

W związku z powyższym prosimy wszystkich organizatorów o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami i stosowanie nowej „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”  podczas organizacji kolejnych wypoczynków dla dzieci i młodzieży.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. Z 2021 r. poz. 1548).