15 stycznia 2020

Rozstrzygnięcie konkursu na kartkę z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz na plakat w ramach programu podniesienie świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom na lata 2018 – 2020 „Świadomy i bezpieczny Senior”.

15 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie jury powołanego do oceny prac zgłoszonych w ramach konkursów na kartkę z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz na plakat w ramach programu „Świadomy i bezpieczny Senior”. Komisja wyłoniła zwycięzców konkursu.

Konkurs na kartkę z życzeniami z okazji Dnia Babci i Dziadka

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Domaszkowicach, autor: Natalia Cygan
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Bronisława Malinowskiego w Kędzierzynie-Koźlu,
autor: Karol Krzych
III miejsce –  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Szybowicach, autor: Paula Dejka

Konkurs na plakat

I miejsce – Zespół Szkół w Głogówku, autor: Milena Surowiec
II miejsce – Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, autor: Bartosz Torbus
III miejsce – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Opolu,
autor: Agnieszka Dudek

O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni w późniejszym czasie.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.