21 października 2021

Ruszyła nowa odsłona projektu OSEhero

Projekt jest przeznaczony dla nauczycieli, dyrektorów, pracowników szkół podłączonych lub dołączających do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Po zarejestrowaniu się do projektu, uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w co najmniej jednym szkoleniu z ekspertami OSE, a następnie zostaną poproszeni o udostępnienie materiałów edukacyjnych otrzymanych z OSE i zorganizowanie własnej inicjatywy w szkole z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Organizatorzy zapewniają wiedzę, ekspertów, materiały edukacyjne, możliwość udziału w Zlocie OSEhero oraz konkursie. Dodatkowo uczestnicy będą mieli pierwszeństwo w zapisach na Kongres OSE.

Na Państwa zgłoszenia organizatorzy czekają do 15 listopada. W projekcie mogą wziąć także udział uczestnicy edycji 2019-2021. Tegoroczna edycja projektu kończy się w czerwcu 2022 r. przesłaniem sprawozdania i nadaniem tytułu OSEhero na kolejne dwa lata szkolne.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (kliknięcie w link spowoduje przejście do strony internetowej OSE).

 

 

Program Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), w ramach którego realizowany jest projekt OSEhero, tworzony jest przez Państwowy Instytut Badawczy NASK pod nadzorem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wspófinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014–2020. OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom w całej Polsce możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. W ramach programu OSE prowadzone są także działania edukacyjno-informacyjne, promujące zasady bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.