31 grudnia 2021

Rządowy program „Aktywna tablica” w roku 2021 – rozliczenie dotacji

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy wzory dokumentów do rozliczenia dotacji celowej otrzymanej w 2021 roku na dofinansowanie zakupu  pomocy dydaktycznych i/lub narzędzi do terapii w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Rozliczenie dotacji z zestawieniem wydatków, wraz z kopiami faktur i potwierdzeń ich zapłaty, należy złożyć do dnia 15 stycznia 2022 r. do Opolskiego Kuratora Oświaty.

 

W sprawie realizacji Rządowego programu na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w województwie opolskim prosimy o kontakt z p. Markiem Wąsowskim, wojewódzkim koordynatorem ds. innowacji w edukacji, e-mail: aktywnatablica@kuratorium.opole.pl

 

Załączniki:

Organ prowadzący rozliczenie dotacji AT 2021 opolskie (plik XSLX, rozmiar 16 KB)

Organ prowadzący zestawienie wydatków AT 2021 opolskie (plik XSLX, rozmiar 20 KB)