28 września 2021

Rządowy program „Aktywna tablica” w roku 2021 – wykaz szkół zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w roku 2021

Opolski Kurator Oświaty zamieszcza poniżej listę szkół, które zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w roku 2021 w ramach  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.

Informacji o realizacji Programu udziela p. Marek Wąsowski

Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu

Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

e-mail: aktywnatablica@kuratorium.opole.pl

tel.: 607035677

 

Załącznik:

Wykaz szkół zakwalifikowanych do wsparcia Aktywna Tablica 2021 (plik PDF w języku polskim)