22 grudnia 2020

Rządowy program na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” – rozliczenie dotacji w roku 2020

Opolski Kurator Oświaty uprzejmie przypomina, że środki otrzymane na realizację Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” należy wykorzystać do końca roku budżetowego 2020.

 

Organ prowadzący szkołę, który otrzymał wsparcie finansowe w roku 2020 w ramach ww. Programu  zobowiązany jest rozliczyć dotację w terminie do 15 stycznia 2021 roku.

 

Formularze rozliczenia dotacji:

Organ prowadzący rozliczenie dotacji AT 2020 opolskie

Organ prowadzący zestawienie wydatków AT 2020 opolskie