8 sierpnia 2022

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno- edukacyjnych w latach 2022-2024

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie.
Opolski Kurator Oświaty uprzejmie przypomina, że w sytuacji zaistnienia
okoliczności określonych w programie, istnieje możliwość skorzystania ze środków
finansowych przewidzianych na pomoc uczniom w ramach Rządowego programu
pomocy dzieciom i młodzieży w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne,
pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy
dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-
edukacyjnych w latach 2022-2024.
W tym celu należy przesłać informację zbiorczą, uwzględniającą liczbę dzieci
i uczniów, którym należy udzielić wsparcia w ramach wyżej wymienionego
programu, w załączonej tabeli najpóźniej do 21 września 2022 r. na elektroniczną
skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Opolu.

Wzór tabeli