3 stycznia 2022

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu od 2022 r.

W Ministerstwie Edukacji i Nauki opracowane zostały nowe wzory dokumentacji, dotyczącej realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wraz z załącznikami do stosowania od 2022 r.

Wymienione wzory dokumentów (w załączeniu) należy zastosować do sprawozdania z realizacji programu w 2021 r. (w sprawozdaniu szkoły do organu, organu do wojewody, wojewody do ministra) oraz w kolejnych etapach realizacji zadania, zgodnie z rozporządzeniem i programem.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zaktualizowana dokumentacja dostępna jest pod linkiem.

 

1.Wniosek organu prowadzącego do wojewody o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

2.Załącznik nr 1 do wniosku organu prowadzącego – wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

3.Wzór sprawozdania szkoły do organu prowadzącego z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

4.Wzór sprawozdania organu prowadzącego do wojewody z realizacji zadania  w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  i w domu”.