9 listopada 2022

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

Uprzejmie przypominam, że 28 lutego 2023 r. upływa termin złożenia sprawozdań przez publiczne szkoły podstawowe objęte wsparciem finansowym w module 3 rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”. W Ministerstwie Edukacji i Nauki zostały zaktualizowane wzory sprawozdań dotyczące realizacji tego modułu do stosowania  za 2022 r.

Zamieszczone wzory dokumentów (w załączeniu) należy zastosować do sprawozdania z realizacji programu za 2022 r. w sprawozdaniu szkoły do organu prowadzącego, organu prowadzącego do wojewody. Do pobrania w wersji edytowalnej znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki  pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka w sekcji: Co robimy ˃ Oświata i Wychowanie ˃ Programy i projekty ˃ Posiłek w szkole  i w domu-moduł 3 ˃ Aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu od 2022 r. oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu  w zakładce Programy i projekty ˃ Posiłek w szkole i w domu .

 

1.Wzór sprawozdania szkoły do organu prowadzącego z realizacji zadania  w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

2.Wzór sprawozdania organu prowadzącego do wojewody z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.