5 lutego 2024

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – dokumentacja dotycząca edycji 2019-2023.

Uprzejmie informujemy, że w Ministerstwie Edukacji Narodowej zaktualizowane zostały wzory dokumentacji, dotyczącej realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, do stosowania przy jej rozliczeniu w 2024 r. (za 2023r.).

Aktualizacja, oprócz zastosowania nazwy Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawiera wskazanie dat odnoszących się wyłącznie do rozliczenia zadań z 2023 roku.

W związku z powyższym zamieszczamy (w wersji edytowalnej):

  1. Wzór sprawozdania szkoły do organu prowadzącego z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2023 rok;
  2. Wzór sprawozdania organu prowadzącego do wojewody z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2023 rok;

Wymienione wzory dokumentów (w załączeniu) należy zastosować do sprawozdania z realizacji programu w 2023r., składanym w 2024r.

 

 

  1. Wzór sprawozdania szkoły do organu prowadzącego za 2023r. do zastosowania w 2024r.
  2. Wzór sprawozdania organu prowadzącego do wojewody za 2023r. za pośrednictwem Opolskiego Kuratora Oświaty do zastosowania w 2024r.