18 maja 2022

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – wykaz organów prowadzących

Prezentujemy wykaz organów prowadzących, wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym w 2022 r. w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu ”.

Wykaz organów prowadzących zakwalifikowanych do rządowego projektu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r.

Wykaz