19 maja 2023

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – wykaz organów prowadzących

Prezentujemy wykaz organów prowadzących, wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym w 2023 r. w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu ”.

Wykaz organów prowadzących zakwalifikowanych do rządowego projektu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r.