26 lutego 2021

Rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” – wzory sprawozdań, wniosek na 2021 r.

Uprzejmie przypominam, że organy prowadzące, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu,  

składają wojewodom zbiorcze sprawozdania z realizacji zadania w terminie do 31 marca 2021 r. z informację opisową dotyczącą, zarówno występujących problemów  jak i korzyści wynikających z realizacji programu.

Sprawozdania zostały zamieszczone na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

w zakładce: Co robimy/Programy   i projekty/ „Posiłek w szkole i w domu moduł 3”, pod linkiem

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3.

 

W trzecim roku obowiązywania programu, organy prowadzące przygotowują wnioski w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z rozporządzeniem: szkoły przesyłają wnioski do organów prowadzących do 15 kwietnia, organy prowadzące do 30 kwietnia 2021 r. na adres Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole.

 

  1. Sprawozdanie za rok 2020 organu prowadzącego do Wojewody za pośrednictwem Kuratora Oświaty w Opolu.
  2. Sprawozdanie szkoły do organu prowadzącego.
  3. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego w 2021 r.
  4. Załącznik do wniosku – wykaz szkół objętych wnioskiem .