31 maja 2022

Sesja edukacyjna dla nauczycieli „Zrozumieć wojnę” XVII edycja sesji edukacyjnej ,„Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zaprasza na sesję edukacyjną Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej, która przeznaczona jest dla nauczycieli i innych edukatorów, zainteresowanych pedagogiką pamięci i edukacją historyczną.

XVII edycja sesji, odbywająca się pod hasłem Zrozumieć wojnę.

Sesja odbędzie się 10 czerwca (piątek) br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu przy ul. Minorytów 4.

Częścią sesji będzie finał XIV edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni praktycy specjalizujący się w pedagogice, psychologii, wojskowości, socjologii, edukacji muzealnej, a także w działalności humanitarnej.

Udział w sesji edukacyjnej jest bezpłatny.

Uczestnikom sesji zapewnione jest:

  1. Imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w sesji.
    2. Pakiet edukacyjny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
    3. Poczęstunek dla uczestników sesji

Zgłoszenia należy nadsyłać na formularzu zgłoszeniowym do 8 czerwca 2022 r. na adres a.wickiewicz@cmjw.pl

Uprzejmie informuję, że liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia