11 lutego 2020

Skarbimierz gościł organizatorów kampanii edukacyjnej „Przyhamuj życie przed Tobą”.

Wiele ważnych i ciekawych tematów poruszono na spotkaniu z  najstarszymi uczniami Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu-Osiedle. W ramach kampanii edukacyjnej Przyhamuj życie przed Tobą w murach szkoły gościli organizatorzy i partnerzy projektu.

Kampania to nie tylko fachowe informacje przekazywane przez specjalistów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych i rowerzystów ale także najnowsze przepisy dotyczące użytkowania jezdni, chodników i ścieżek rowerowych. Ponadto wiadomości z zakresu zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i konkursów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla młodzieży. Warunki zdobycia uprawnień prawa jazdy kategorii AM oraz zasady korzystania z motorowerów i kładów lekkich do 350 kg, a co bardzo istotne odpowiedzialności rodziców wynikających ze zdarzeń wywołanych przez niepełnoletnich kierowców tych pojazdów. Jednak spotkania w ramach kampanii to nie tylko teoria ale także praktyka. Próby sprawności na refleksomierzu tradycyjnie cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów szkoły, a udział w zajęciach praktycznych dotyczących udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych pokazał, że wiedza młodzieży dotycząca tej tematyki jest bardzo duża. Dziękujemy dyrekcji szkoły za zaproszenie i wierzymy, że przekazane informacje wpłyną na bezpieczeństwo uczniów i ich świadome uczestnictwo w ruchu drogowym.

 

Skarbimierz gościł organizatorów kampanii edukacyjnej „Przyhamuj życie przed Tobą”.
Skarbimierz gościł organizatorów kampanii edukacyjnej „Przyhamuj życie przed Tobą”.
Skarbimierz gościł organizatorów kampanii edukacyjnej „Przyhamuj życie przed Tobą”.
Skarbimierz gościł organizatorów kampanii edukacyjnej „Przyhamuj życie przed Tobą”.
Skarbimierz gościł organizatorów kampanii edukacyjnej „Przyhamuj życie przed Tobą”.
Skarbimierz gościł organizatorów kampanii edukacyjnej „Przyhamuj życie przed Tobą”.
Skarbimierz gościł organizatorów kampanii edukacyjnej „Przyhamuj życie przed Tobą”.
Skarbimierz gościł organizatorów kampanii edukacyjnej „Przyhamuj życie przed Tobą”.
Skarbimierz gościł organizatorów kampanii edukacyjnej „Przyhamuj życie przed Tobą”.
Skarbimierz gościł organizatorów kampanii edukacyjnej „Przyhamuj życie przed Tobą”.