30 czerwca 2017

Skargi i wnioski

Opolski Kurator Oświaty lub Wicekurator
przyjmują skargi i wnioski
w środy w godz. od 13.30 do 15.40,
po uprzednim ustaleniu przez sekretariat kuratora, terminu i godziny spotkania.

Dyrektorzy wydziałów,
ich zastępcy a także pracownicy,
przyjmują skargi i wnioski codziennie
w godzinach pracy.