23 stycznia 2020

Słownik języka angielskiego z zagadnień zawodowych

W ramach projektu „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe programu Erasmus + realizowanego przez Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku uczestnicy projektu kształcący się w zawodach technik logistyk i technik informatyk opracowali słownik języka angielskiego z zagadnień zawodowych związanych z informatyką i logistyką (słownictwo specjalistyczne).

Nad doborem słownictwa czuwała Pani Barbara Mazur – koordynator projektu. Z wyżej wymienionego słownika mogą korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele przedmiotów zawodowych, wpisuje się on w przykład dobrych praktyk i jest wartością dodaną projektu.

Opracowany słownik można zobaczyć tutaj:

http://dml-team.pl/english/learning