14 listopada 2019

Ślubowanie uczniów I klasy mundurowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie

W dniu 8 listopada 2019 r. przy Pomniku Bohaterów Walk o Wyzwolenie Prastarych Ziem Piastowskich odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego w ZSEiO w Oleśnie.

Uroczystość odbyła się z udziałem Opolskiego Kuratora Oświaty – Michała Sieka, Starosty Oleskiego – Rolanda Fabianka, społeczności szkolnej oraz przedstawicieli służb mundurowych (WKU, wojsko,policja, straż pożarna, służba więzienna).

Przy tej okazji o godz. 11.11 wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach ogólnopolskiej akcji „#Szkoła do hymnu”.

Akt ślubowania uczniów klasy pierwszej poprzedzony został okolicznościowymi przemówieniami, Niepodległościowym Apelem Pamięci, złożeniem kwiatów przed pomnikiem przez poszczególne delegacje oraz montażem słowno-muzycznym.

Fot. Starostwo Powiatowe w Oleśnie