2 lutego 2024

„Sportowe talenty”

Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy jako jednostka realizująca zadania związane
z prowadzeniem ewidencji „Sportowe talenty” powierzone jej przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki informuję, że na podstawie ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw rozpoczął w bieżącym tygodniu proces rejestracji szkół i składania wniosków o dostęp do ewidencji „Sportowe talenty” dla osób wskazanych przez szkoły.

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 5 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 roku o zmianie o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw szkoły podstawowe prowadzące nauczanie w klasach IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe, o których mowa w art. 18 ust. 1pkt. 2 lit. a-c ustawy Prawo oświatowe, oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego będą musiały po raz pierwszy do końca lutego złożyć wniosek o dostęp do ewidencji „Sportowe talenty”.

Więcej informacji na temat ewidencji „Sportowe talenty” mogą Państwo uzyskać za pośrednictwem strony internetowej – www.sportowetalenty.gov.pl.

W przypadku zapytań o ewidencję „Sportowe talenty” informuję, że dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz pracownicy szkół mogą uzyskać informacje oraz wsparcie za pomocą dedykowanej ewidencji „Sportowe talenty” infolinii pod numerem telefonu 22 569 99 90 oraz pod adresem e-mail: wsparcie@sportowetalenty.gov.pl.