26 października 2020

Spotkanie dla organów prowadzących szkoły w sprawie realizacji w roku 2020 Rządowego programu na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w województwie opolskim

Szanowni Państwo.

W związku z rozpoczynającym się Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zapraszam przedstawicieli organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w województwie opolskim na spotkanie w sprawie realizacji Programu w roku 2020.

Spotkanie będzie prowadzone z wykorzystaniem programu Microsoft Teams  w dniu 27 października 2020 r. od godz. 10.00.

 

W celu udziału w spotkaniu należy przesłać do dnia 27 października do godziny 8.30 na adres e-mail: aktywnatablica@kuratorium.opole.pl  informację z nazwą urzędu oraz adresem e-mail, na który zostanie przesłany link do spotkania.

 

Informacji o realizacji Programu udziela p. Marek Wąsowski

Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu

Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

e-mail: aktywnatablica@kuratorium.opole.pl

tel.: 607 035 677