4 lutego 2021

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla przedszkoli/szkół/placówek specjalnych, szkół ogólnodostępnych oraz organów prowadzących

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z treścią informacji dotyczącej spotkania informacyjno-konsultacyjnego organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla potencjalnych grantobiorców (szkoły/placówki specjalne, szkoły ogólnodostępne, organy prowadzące) zainteresowanych udziałem w projekcie Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW).

Ww. spotkanie dla województwa opolskiego zaplanowano na dn. 12 lutego 2021 r. Link do rekrutacji zostanie uaktywniony na kilka dni przed planowanym spotkaniem. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rejestracja pod adresem:

https://www.ore.edu.pl/2021/01/cykl-e-spotkan-model-funkcjonowania-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca/

Spotkanie rozpocznie kolejny etap działań w ramach projektu Opracowanie Modelu Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą(SCWEW). Celem projektu jest stworzenie systemu wsparcia dla szkółogólnodostępnych, którego nadrzędnym zadaniem będzie podniesienie jakości edukacji włączającej.

SCWEW-y jako ważne ogniwa systemu edukacji pozwolą, wykorzystując doświadczenie praktyków – nauczycieli i specjalistów szkół specjalnych/placówek specjalnych – szerzej i skuteczniej działać na rzecz inkluzji społecznej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kluczowym warunkiem skutecznego działania w trwającym procesie zmian w polskim systemie edukacji jest zatem świadoma współpraca środowiska szkół specjalnych/placówek specjalnych ze szkołami ogólnodostępnymi na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz ich rodzin. Na efektywność udzielanego wsparcia wpływać będzie udział kadry szkół specjalnych/placówek specjalnych w diagnozowaniu potrzeb uczniów szkół ogólnodostępnych oraz w planowaniu pomocy i dobieraniu metod pracy w klasie zróżnicowanej.

Współpraca SCWEW ze szkołą lub przedszkolem ogólnodostępnym na rzecz inkluzji w dalszej perspektywie ma szansę pomóc w kreowaniu nie tylko szkoły, ale i społeczeństwa włączającego. Jesteśmy bowiem głęboko przekonani, że stwarzanie optymalnych warunków indywidualnego rozwoju, na miarę potrzeb i możliwości każdego uczącego się, może w przyszłości zaowocować wzrostem świadomości społecznej, a także mieć wpływ na rozwój włączającego społeczeństwa.

Zachęcam również do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie projektu Opracowanie Modelu Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) znajdują się na stronie:

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/opracowanie-modelu-scwew/opracowanie-modelu-scwew-aktualnosci/

oraz na stronie projektu Pilotażowe Wdrożenie Modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą:

https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/pilotazowe-wdrozenie-modelu-scwew/pilotazowe-wdrozenie-modelu-scwew-aktualnosci/

W styczniu i lutym 2021 roku zaplanowano spotkania informacyjno-konsultacyjne w każdym województwie dla potencjalnych grantobiorców oraz osób zainteresowanych ideą edukacji włączającej. Podczas spotkań zostanie stworzona przestrzeń do zaprezentowania skutecznych form współpracy pomiędzy szkołami specjalnymi/placówkami specjalnymi ze szkołami ogólnodostępnymi na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz ich rodzin. Spotkanie dla województwa opolskiego zaplanowano na dn. 12 lutego 2021 r. W związku z powyższym wytypowano Zespół Placówek Specjalnych w Nysie oraz Szkołę Podstawową Nr 3 w Nysie współpracujących ze sobą na rzecz dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin.

 

Program spotkania