24 lutego 2020

Spotkanie informacyjno-warsztatowe „Współpraca szkół w Programie Erasmus+” w ramach sektora Edukacja szkolna – Akcja 2

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkółi placówek edukacyjnych zainteresowanych aplikowaniem do programem Erasmus+ sektor Edukacja szkolna Akcja2

Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+ działający w Kuratorium Oświaty w Opolu  zaprasza zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych na spotkanie informacyjno-warsztatowe  „Współpraca szkół  w Programie Erasmus+” w ramach sektora Edukacja szkolna – Akcja 2.

W czasie spotkania uczestnikom zostaną przedstawione informacje:

  • jak wykorzystać potrzeby szkoły do koncepcji projektowania działań w programie Erasmus+ w odniesieniu do sektora Edukacja szkolna – Akcji 2,
  • jakie są najważniejsze elementy wniosku o dofinansowanie projektu sektora Edukacja szkolna Akcja 2,
  • jak realizować projekty współpracy szkół na przykładzie projektów realizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu,
  • jak wykorzystać program eTwinning do realizacji projektów międzynarodowej współpracy szkół.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6 marca 2020 roku o godz. 11.00  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła  w Opolu, przy ul. Majora Hubala 2 (biblioteka i pracownia komputerowa – część dotycząca programu eTwinning).

            Ze względów organizacyjnych prosimy o  rejestrację osób zainteresowanych udziałem w warsztatach (ilość miejsc ograniczona) do dnia 4 marca 2020 roku (poprzez formularz elektroniczny).

W załączeniu ramowy program spotkania oraz do zapoznania klauzę informacyjną  o danych osobowych i wizerunku osoby fizycznej – uczestnika wydarzenia organizowanego przez Regionalny Punkt Informacyjny.

 

11.00 – 11.10 Otwarcie warsztatów

11.10 – 11.40 Określenie założeń i celów projektów w  Edukacji szkolnej  Akcji 2 w kontekście potrzeb szkoły aplikującej do programu Erasmus+;

11.40 – 12.10  Omówienie najważniejszych aspektów wniosku aplikacyjnego Akcji 2  – Edukacja szkolna (bez wypełniania wniosku);

12.10 – 12.30  Przerwa kawowa

12.30 – 13.00 Prezentacja przykładów działań – w projekcie Erasmus+ sektor Edukacja szkolna – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Karola Musioła w Opolu;

13.00 – 13.50  Wykorzystanie zasobów programu eTwinning w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+;

13.50 – 14.00  Podsumowanie warsztatów.

 

Formularz rejestracyjny