29 marca 2018

Spotkanie w ramach Opolskiej Kampanii Edukacyjnej – „Przyhamuj, życie przed Tobą” – Kluczbork, 23 marca 2018 r.

23 marca 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku odbyło się kolejne spotkanie w ramach V edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele reprezentujący szkoły ponadgimnazjalne powiatu kluczborskiego.

Po powitaniu uczestników przez Panią Marzenę Perucką – Dyrektora Zespołu Szkół, w imieniu Opolskiego Kuratora Oświaty głos zabrał Artur Zapała wicekurator Oświaty w Opolu, który przedstawił główne cele i znaczenie prowadzonej kampanii. Następnie podinspektor Maciej Milewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu omówił mapę wypadków drogowych na Opolszczyźnie, zwrócił uwagę na najczęstsze przyczyny ich powstawania, a także scharakteryzował działania Policji w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania tragicznym następstwom zdarzeń drogowych z udziałem młodych uczestników ruchu drogowego. Kolejnym prelegentem był przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Kluczborku, który przedstawił statystyki dotyczące wypadkowości na terenie powiatu. Z kolei Dominik Grabowski, instruktor i egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, zapoznał uczestników z zasadami uzyskiwania uprawnień do prowadzenia samochodu, a także zwrócił uwagę na zasady przygotowania kierowcy oraz samochodu do jazdy. Na zakończenie części pierwszej spotkania Pan Marek Pańka z Polskiego Związku Motorowego przedstawił zgromadzonym Złote Zasady FIA- czyli jak zachować się na drodze i jakich zasad przestrzegać.

Równocześnie reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych rywalizowały w konkursie wiedzy o ruchu drogowym, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym oraz sprawdzali swój refleks na symulatorze czasu reakcji. Współzawodnictwo zakończyło się zwycięstwem drużyny z Zespołu Szkół w Byczynie w składzie : Maciej Strzała, Łukasz Sattler i  Marcin Chlewicki.

W drugiej części spotkania młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach na symulatorze zderzeń i symulatorze dachowania.