27 listopada 2019

Spotkanie z młodzieżą w Komprachcicach.

Kolejne spotkanie w ramach kampanii edukacyjnej PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej w Komprachcicach. 22 listopada 2019 r. na zaproszenie dyrektora szkoły Pani Bogumiły Sawaryn przybyli przedstawiciele Opolskiego Kuratora Oświaty oraz partnerzy kampanii.

Z ramienia Opolskiego Kuratora Oświaty w imprezie uczestniczyli Pani Joanna Wnuk dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji oraz Pan Tomasz Kowalski zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji. Czynnie w spotkaniu uczestniczył Pan Leonard Pietruszka Wójt Gminy Komprachcice, który swoim wystąpieniem, zaangażowaniem i postawą dał młodzieży wspaniały przykład. Komendę Wojewódzką Policji reprezentował podinspektor Maciej Milewski z Wydziału Ruchu Drogowego, który tradycyjnie przypomniał zebranym o bezpiecznym uczestnictwie w ruchu drogowym zarówno pieszych jak i rowerzystów. Istotne informacje dotyczące zasad, które należy stosować będąc uczestnikiem ruchu drogowego oraz warunki udziału w konkursach bezpieczeństwa ruchu drogowego przybliżył Pan Marek Pańka Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego. Część teoretyczną zakończył swoją prelekcją Pan Dominik Grabowski egzaminator WORD w Opolu i sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wyjaśnił on wymagania niezbędne do uzyskania uprawnień prawa jazdy kategorii AM.

Część praktyczna to zajęcia z ratownikami medycznymi Samodzielnego Pododdziału Prewencji KWP w Opolu, sprawdzenie swojej wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego w mobilnej pracowni komputerowej oraz cieszące się wielkim zainteresowaniem uczniów testy na refleksomierzu.

Wierzymy, że informacje przekazane na spotkaniu pozwolą wzbogacić wiedzę młodzieży i w przyszłości przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.