7 kwietnia 2022

„Sprawni jak żołnierze – 2022” – eliminacje wojewódzkie (nowy termin)

Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z Zespołem Szkół w Głogówku organizują XLV Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze – 2022”.

Zawody zostaną przeprowadzone 19 maja 2022 r. (czwartek) na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Głogówku.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres podany w Informatorze w terminie do 16 maja 2022 r.

Informator

Regulamin

Karta zgłoszenia zawodników

Karta zgłoszenia drużyny

Karty oceny pierwszej pomocy przedmedycznej

Zgoda rodziców na udział w zawodach

Robert Socha
Wojewódzki koordynator zawodów

Logo zawodów. Na pierwszym planie stoi uzbrojony żołnierz, natomiast na drugim planie znajdują się logotypy organizatorów zawodów.